Kies voor warmte zonder zorgen!

Met een Holland Warmte servicecontract wordt uw cv-ketel volgens voorschriften geïnspecteerd en onderhouden én kunt u gebruik maken van onze 24-uur service, welke 7 dagen per week voor u klaar staat!

Vraag online een servicecontract aan!

 • Vul hier in naar welk servicecontract uw voorkeur uitgaat

Algemene contractinformatie

 • Onze servicecontracten zijn afsluitbaar voor toestellen tot 45 kW, lopen van 1 januari t/m 31 december en worden geacht – zonder voorafgaande schriftelijke opzegging* door één van de beide partijen voor 31 oktober van het lopende jaar – door te lopen.
 • Betaling dient te gebeuren binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur welke steeds – voorafgaand aan de maand januari – wordt toegezonden.
 • De servicecontracten kunnen op elk moment van de maand ingaan, met voor het storingsservice-gedeelte betaling naar rato van volle maanden van het bedrag, waarbij de maand van ingang de eerste volle maand is.
 • Op het servicebeurt gedeelte van het bedrag wordt geen korting naar rato gegeven.
 • Op al onze servicecontracten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Onderhouds- en Servicecontracten.
 • Al wat u hoeft te doen is onze onderhoudsbrochure cv-ketel aan te vragen en op de bijgaande antwoordkaart aan te geven wat voor servicecontract u kiest.
 • De prijzen van de servicecontracten kunt u op deze website vinden.
 • De keuze voor een contract is afhankelijk van uw cv-ketel.
 • De installaties van ATAG en Agpo Ferroli komen niet in aanmerking voor een onderhoudscontract.

Tariefsverhogingen boven de indexering geeft u het recht het contract binnen 30 dagen, nadat de tariefsverhoging aan u is medegedeeld, schriftelijk op te zeggen vanaf de ingangsdatum van deze tariefsverhoging.

Uitsluitingen

 • Eenvoudige ‘doe het zelf handelingen’ die tijdens het stookseizoen nodig kunnen blijken zoals het bijvullen en ontluchten van de installatie, onderhoud aan leidingen, leidingsappendages, kamerthermostaat en radiatoren.
 • Storingen die het gevolg zijn van zelf sleutelen of het sleutelen van derden aan de installatie.
 • Storingen die het gevolg zijn van het niet laten uitvoeren van reparaties of werkzaamheden die door Holland Warmte noodzakelijk werden geacht.
 • Storingen die het gevolg zijn van onvoldoende gas, water of elektra zoals bijvoorbeeld een dichtstaande gaskraan, kalkafzetting of een defecte zekering.
 • Storingen als het gevolg van stormschade, bevriezing van de installatie of bliksem
 • Alle werkzaamheden welke zich bevinden buiten de mantel van de ketel