Holland Warmte is OK-CV gecertificeerd

Met een Holland Warmte servicecontract voor uw cv-ketel kunt u gebruik maken van onze eigen 24-uur servicedienst, welke 7 dagen per week, 365 dagen per jaar voor u klaar staat. Wij zijn niet alleen de beste van Nederland maar ook de goedkoopste!

STAP NU IN VOOR € 65,00 ONGEACHT HET CONTRACT!

Keuze van het servicecontract is afhankelijk van het merk, type en bouwjaar van de ketel. Het servicecontract loopt tot 31-12-2021 en wordt daarna jaarlijks verlengd.

Type contractAll-in Extra*BasisOnderhoud
Prijs per jaar incl. btw€ 134,00€ 107,00 € 97,00
Servicebeurten1 x per 2 jaar1 x per 2 jaar1 x per 2 jaar
24/7 storingsdienstokokok
Voorrijkostenokokok
Arbeidsloonokokno
Materiaalkostenoknono

* prijzen worden jaarlijks geïndexeerd.

Holland Warmte: erkend installateur

Onze servicecontracten

All-in Extra

servicecontract cv-ketel

€ 134,00 per jaar inclusief btw en met 13 jaar garantie*!

Gedurende de contractduur:

 • Gratis verhelpen van storingen aan uw cv-ketel
 • Géén arbeidsloon
 • Géén voorrijkosten
 • Géén materiaalkosten*
 • Eenmaal per twee jaar een servicebeurt

De servicebeurt omvat:

 • Het reinigen van de cv-ketel
 • Het controleren van de afstellingen van de ketel volgens fabrieksspecificaties
 • Het zo nodig opnieuw afstellen van de ketel
 • Het controleren van de appendages op gasdichtheid
 • Het visueel inspecteren van de luchttoevoer en de aansluiting op het rookgasafvoerkanaal
 • Het zo nodig bijvullen van de installatie

 • *13 jaar lang zijn de te vervangen onderdelen en gebruikte materialen gratis
 • Mits deze zich binnen de mantel van de cv-ketel bevinden
 • Ook na verloop van de fabrieksgarantie.

Een ‘All-in Extra’ servicecontract wordt na 13 jaar automatisch voortgezet als “Basis” servicecontract.

Basis

servicecontract cv-ketel

€ 107,00 per jaar inclusief btw

Gedurende de contractduur:

 • Gratis verhelpen van storingen aan uw cv-ketel
 • Géén arbeidsloon
 • Géén voorrijkosten
 • Alleen te vervangen onderdelen en gebruikte materialen worden u in rekening gebracht (buiten garantie)
 • Eenmaal per twee jaar een servicebeurt

De servicebeurt omvat:

 • Het reinigen van de cv-ketel
 • Het controleren van de afstellingen van de ketel volgens fabrieksspecificaties
 • Het zo nodig opnieuw afstellen van de ketel
 • Het controleren van de appendages op gasdichtheid
 • Het visueel inspecteren van de luchttoevoer en de aansluiting op het rookgasafvoerkanaal
 • Het zo nodig bijvullen van de installatie

Onderhoud

servicecontract cv-ketel

€ 97,00 per jaar inclusief btw

Gedurende de contractduur:

 • Het verhelpen van storingen aan de cv-ketel
 • Géén voorrijkosten
 • Alleen het arbeidsloon en de gebruikte materialen worden u in rekening gebracht (buiten garantie)
 • Eenmaal per twee jaar een servicebeurt

De servicebeurt omvat:

 • Het reinigen van de cv-ketel
 • Het controleren van de afstellingen van de ketel volgens fabrieksspecificaties
 • Het zo nodig opnieuw afstellen van de ketel
 • Het controleren van de appendages op gasdichtheid
 • Het visueel inspecteren van de luchttoevoer en de aansluiting op het rookgasafvoerkanaal
 • Het zo nodig bijvullen van de installatie

Instap servicecontract

Is uw cv-ketel niet geplaatst door Holland Warmte? Geen probleem! Voor uw eigen en onze veiligheid voert Holland Warmte een Ketelcheck uit. Bij een Ketelcheck controleren wij op maar liefst 26 punten voor het goed en veilig functioneren van uw installatie.

De kosten voor het uitvoeren van een Ketelcheck bedragen €52,50 incl. BTW.

Wij besteden de hoogste kwaliteitszorg om uw toestel naar behoren te kunnen laten functioneren. Indien hiervoor reparaties dienen te worden uitgevoerd, zal onze monteur dit ter plaatse met u bespreken en bij akkoord direct voor u verzorgen. De eventueel benodigde materialen en arbeidsloon hiervoor worden u uiteraard direct in rekening gebracht en kunt u per pin of contant aan de monteur voldoen.

Vraag online een servicecontract aan!

Vul onderstaand formulier in om een Holland Warmte servicecontract aan te vragen.

 • Vul hier in naar welk servicecontract uw voorkeur uitgaat
 • Is uw cv-ketel niet geplaatst door Holland Warmte dan voeren wij altijd eenmalig een ketelcheck uit € 52,50 incl. btw.

Algemene contractinformatie

 • Onze servicecontracten zijn afsluitbaar voor toestellen tot 45 kW, lopen van 1 januari t/m 31 december en worden geacht – zonder voorafgaande schriftelijke opzegging* door één van de beide partijen voor 31 oktober van het lopende jaar – door te lopen.
 • Betaling dient te gebeuren binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur welke steeds – voorafgaand aan de maand januari – wordt toegezonden.
 • De servicecontracten kunnen op elk moment van de maand ingaan, met voor het storingsservice-gedeelte betaling naar rato van volle maanden van het bedrag, waarbij de maand van ingang de eerste volle maand is.
 • Op het servicebeurt gedeelte van het bedrag wordt geen korting naar rato gegeven.
 • Op al onze servicecontracten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Onderhouds- en Servicecontracten.
 • Al wat u hoeft te doen is onze onderhoudsbrochure cv-ketel aan te vragen en op de bijgaande antwoordkaart aan te geven wat voor servicecontract u kiest.
 • De prijzen van de servicecontracten kunt u op deze website vinden.
 • De keuze voor een contract is afhankelijk van uw cv-ketel.

* Tariefsverhogingen boven de indexering geeft u het recht het contract binnen 30 dagen, nadat de tariefsverhoging aan u is medegedeeld, schriftelijk op te zeggen vanaf de ingangsdatum van deze tariefsverhoging.

Uitsluitingen

 • Eenvoudige ‘doe het zelf handelingen’ die tijdens het stookseizoen nodig kunnen blijken zoals het bijvullen en ontluchten van de installatie, onderhoud aan leidingen, leidingsappendages, kamerthermostaat en radiatoren.
 • Storingen die het gevolg zijn van zelf sleutelen of het sleutelen van derden aan de installatie.
 • Storingen die het gevolg zijn van het niet laten uitvoeren van reparaties of werkzaamheden die door Holland Warmte noodzakelijk werden geacht.
 • Storingen die het gevolg zijn van onvoldoende gas, water of elektra zoals bijvoorbeeld een dicht staande gaskraan, kalkafzetting of een defecte zekering.
 • Storingen als het gevolg van stormschade, bevriezing van de installatie of bliksem
 • Alle werkzaamheden welke zich bevinden buiten de mantel van de ketel

Vraag gratis en vrijblijvend een offerte aan.

Hulp nodig bij het kiezen van de juiste Cv-ketel?

Persoonlijk advies nodig?
Bel ons op 088-1180800