Holland Warmte Garant Plan

Een stralende lach hoeft niet door te zijn. Geniet het hele jaar van warmte zonder zorgen met het Holland Warmte Garant Plan. Service waarvan u gaat stralen! Met een onderhoudscontract bent u lid van het Holland Warmte Garant Plan. Als lid bent u verzekerd van het gebruik van onze eigen 24-uur servicedienst, die 7 dagen per week, 365 dagen per jaar voor u klaar staat. Wij zijn niet alleen de beste van Nederland, maar ook de goedkoopste!

Het belang van periodiek onderhoud aan de CV ketel en warmtepomp

Niets is zo vervelend dan de dag te beginnen met een koude douche of dat een gezellige avond verstoord wordt door een kapotte cv-ketel. Om maar niet te spreken over het risico van koolmonoxide en andere gevaarlijke situaties.

Regelmatig onderhoud aan uw cv ketel of warmtepomp zorgt ervoor dat de cv ketel en warmtepomp goed, zuinig en veilig blijven werken. Het cv onderhoud bestaat uit het controleren van de waarden van koolmonoxide, koolstofdioxide en zuurstof in de rookgassen van de installatie. Daarnaast controleert de servicemonteur op de veiligheid van rookgasafvoer.

Met het Holland Warmte Garant Plan, het cv ketel onderhoudscontract van Holland Warmte, bent u gegarandeerd dat uw installatie vakkundig wordt onderhouden. Onze servicemonteurs zijn gecertificeerd en hebben jarenlange ervaring. Onze 24-uur servicedienst staat 7 dagen per week, 365 dagen per jaar voor u klaar ongeacht welk contract u kiest.

Type contractAll-in Extra*BasisOnderhoudOnderhoud
Installatie Cv-ketelCv-ketelCv-ketelHybride warmtepomp
Prijs per jaar incl. btw€ 165,00€ 126,50€ 99,50€ 150,00
Servicebeurten 1 x per 2 jaar1 x per 2 jaar1 x per 2 jaar1 x per 2 jaar
24/7 storingsdienstokokokok
Voorrijkostenokokokok
Arbeidsloonokoknono
Materiaalkostenoknonono

* prijzen worden jaarlijks geïndexeerd.

Met een overeenkomst voor cv ketel onderhoud van Holland Warmte heeft u hier helemaal geen omkijken meer naar. Wij garanderen bovendien dat dit het goedkoopste all-in onderhoudscontract is van Nederland.

We hebben voor ieder apparaat een op maat gesneden aanbieding. Ook als het gaat om airconditioning, waarin wij eveneens zijn gespecialiseerd. Holland Warmte is CO-gecertificeerd voor een veilige en zuinige warmteproductie. Omdat wij voldoen aan strenge eisen en voor de inspectie en het onderhoud van uw cv-ketel Energie Service Specialisten inschakelen, is ons het CO certificaat toegekend. Zo weet u op voorhand dat het onderhoudscontract cv volgens de voorschriften van de fabrikant wordt uitgevoerd.

Holland Warmte: erkend installateur

Uiteraard zijn onze monteurs vakinhoudelijk geschoold en hebben wij de juiste certificeringen!

Onze onderhoudscontracten

All-in Extra

onderhoudscontract cv-ketel

€ 165,00 per jaar inclusief btw en met 13 jaar garantie*!

Gedurende de contractduur:

 • Gratis verhelpen van storingen aan uw cv-ketel
 • Géén arbeidsloon
 • Géén voorrijkosten
 • Géén materiaalkosten*
 • Eenmaal per twee jaar een servicebeurt

De servicebeurt omvat:

 • Het reinigen van de cv-ketel
 • Het controleren van de afstellingen van de ketel volgens fabrieksspecificaties
 • Het zo nodig opnieuw afstellen van de ketel
 • Het controleren van de appendages op gasdichtheid
 • Het visueel inspecteren van de luchttoevoer en de aansluiting op het rookgasafvoerkanaal
 • Het zo nodig bijvullen van de installatie

 • *13 jaar lang zijn de te vervangen onderdelen en gebruikte materialen gratis
 • Mits deze zich binnen de mantel van de cv-ketel bevinden
 • Ook na verloop van de fabrieksgarantie.

 


Een ‘All-in Extra’ onderhoudscontract wordt na 13 jaar automatisch voortgezet als “Basis” onderhoudscontract.

Basis

onderhoudscontract cv-ketel

€ 126,50 per jaar inclusief btw

Gedurende de contractduur:

 • Gratis verhelpen van storingen aan uw cv-ketel
 • Géén arbeidsloon
 • Géén voorrijkosten
 • Alleen te vervangen onderdelen en gebruikte materialen worden u in rekening gebracht (buiten garantie)
 • Eenmaal per twee jaar een servicebeurt

De servicebeurt omvat:

 • Het reinigen van de cv-ketel
 • Het controleren van de afstellingen van de ketel volgens fabrieksspecificaties
 • Het zo nodig opnieuw afstellen van de ketel
 • Het controleren van de appendages op gasdichtheid
 • Het visueel inspecteren van de luchttoevoer en de aansluiting op het rookgasafvoerkanaal
 • Het zo nodig bijvullen van de installatie

Onderhoud

onderhoudscontract cv-ketel

€ 99,50 per jaar inclusief btw

Gedurende de contractduur:

 • Het verhelpen van storingen aan de cv-ketel
 • Géén voorrijkosten
 • Alleen het arbeidsloon en de gebruikte materialen worden u in rekening gebracht (buiten garantie)
 • Eenmaal per twee jaar een servicebeurt

De servicebeurt omvat:

 • Het reinigen van de cv-ketel
 • Het controleren van de afstellingen van de ketel volgens fabrieksspecificaties
 • Het zo nodig opnieuw afstellen van de ketel
 • Het controleren van de appendages op gasdichtheid
 • Het visueel inspecteren van de luchttoevoer en de aansluiting op het rookgasafvoerkanaal
 • Het zo nodig bijvullen van de installatie

Onderhoud

onderhoudscontract hybride warmtepomp*

€ 150,00 per jaar inclusief btw

Gedurende de contractduur:

 • Het verhelpen van storingen aan de hybride warmtepomp
 • Géén voorrijkosten
 • Alleen het arbeidsloon en de gebruikte materialen worden u in rekening gebracht
 • Eenmaal per twee jaar een servicebeurt

De servicebeurt omvat:

 • Het reinigen van de hybride warmtepomp
 • Het controleren van de afstellingen van de hybride warmtepomp volgens fabrieksspecificaties
 • Het zo nodig opnieuw afstellen van de hybride warmtepomp

* Uitsluitend afsluitbaar voor door Holland Warmte geïnstalleerde hybride warmtepompen

Instap onderhoudscontract

Is uw cv-ketel niet geplaatst door Holland Warmte? Geen probleem! Voor uw eigen en onze veiligheid voert Holland Warmte een Ketelcheck uit. Bij een Ketelcheck controleren wij op maar liefst 26 punten voor het goed en veilig functioneren van uw installatie. Het type servicecontract (All-In Extra, Onderhoud of Basis) is afhankelijk van het merk, type en bouwjaar van de ketel. Vermeld bij de aanvraag van een Ketelcheck daarom het merk, type en bouwjaar van de cv-ketel.

De kosten voor het uitvoeren van een Ketelcheck bedragen €59,50 incl. BTW.

Wij besteden de hoogste kwaliteitszorg om uw toestel naar behoren te kunnen laten functioneren. Indien hiervoor reparaties dienen te worden uitgevoerd, zal onze monteur dit ter plaatse met u bespreken en bij akkoord direct voor u verzorgen. De eventueel benodigde materialen en arbeidsloon hiervoor worden uiteraard direct in rekening gebracht en deze kunt u per pin of contant aan de monteur betalen.

Vraag online een servicecontract aan!

Vul onderstaand formulier in om een Holland Warmte servicecontract aan te vragen.

 • Vul hier in naar welk servicecontract uw voorkeur uitgaat
 • Is uw cv-ketel niet geplaatst door Holland Warmte dan voeren wij altijd eenmalig een ketelcheck uit € 59,50 incl. btw.

Algemene contractinformatie

 • Onze servicecontracten voor cv-ketels zijn afsluitbaar voor toestellen tot 45 kW en hebben een minimale looptijd van 24 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De servicecontracten worden geacht – zonder voorafgaande schriftelijke opzegging door één van de beide partijen vóór 31 oktober van het lopende jaar – te doorlopen.
 • Ons servicecontract voor een uitsluitend door Holland Warmte geïnstalleerde hybride warmtepomp is afsluitbaar voor toestellen tot en met 6 kW en heeft een minimale looptijd van 24 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het servicecontract wordt geacht – zonder voorafgaande schriftelijke opzegging door één van de beide partijen vóór 31 oktober van het lopende jaar – te doorlopen.
 • Betaling dient te gebeuren binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur welke steeds – voorafgaand aan de maand januari – wordt toegezonden.
 • De servicecontracten kunnen op elk moment van de maand ingaan, met voor het storingsservicegedeelte betaling naar rato van volle maanden van het bedrag, waarbij de maand van ingang de eerste volle maand is.
 • Op het servicebeurt gedeelte van het bedrag wordt geen korting naar rato gegeven.
 • Op al onze servicecontracten zijn de Algemene Voorwaarden Onderhouds- en Servicecontracten van toepassing.
 • De prijzen van de servicecontracten kunt u op deze website vinden.
 • De keuze voor een contract is afhankelijk van uw cv-ketel.
 • De installaties van ATAG en Agpo Ferroli komen niet in aanmerking voor een onderhoudscontract.

* Tariefsverhogingen boven de indexering geeft u het recht het contract binnen 30 dagen, nadat de tariefsverhoging aan u is medegedeeld, schriftelijk op te zeggen vanaf de ingangsdatum van deze tariefsverhoging.

Uitsluitingen

 • Eenvoudige ‘doe het zelf handelingen’ die tijdens het stookseizoen nodig kunnen blijken, zoals het bijvullen en ontluchten van de installatie, onderhoud aan leidingen, leidingsappendages, kamerthermostaat en radiatoren.
 • Storingen aan de cv-ketel veroorzaakt door reparatie, afsluiting en/of opstarten van het gas. Water of elektra netwerk door toeleveranciers zijn uitgesloten van iedere contractvorm en/of garantievoorwaarden.
 • Storingen die het gevolg zijn van zelf sleutelen of het sleutelen van derden aan de installatie.
 • Storingen die het gevolg zijn van het niet laten uitvoeren van reparaties of werkzaamheden die door Holland Warmte noodzakelijk werden geacht.
 • Storingen die het gevolg zijn van onvoldoende gas, water of elektra zoals bijvoorbeeld een dicht staande gaskraan, kalkafzetting of een defecte zekering.
 • Storingen als het gevolg van stormschade, bevriezing van de installatie of bliksem
 • Alle werkzaamheden die zich bevinden buiten de mantel van de ketel