Hulp nodig? Bel ons: 088-1180800

Onderhoud hybride warmtepomp servicecontract (jaarcontract)

Op voorraad

150,00

 • € 150,00 per jaar inclusief btw
 • 1 x per 2 jaar servicebeurt aan uw hybride warmtepomp
 • Het verhelpen van storingen aan uw hybride warmtepomp
 • Géén voorrijkosten
 • Alleen het arbeidsloon en de gebruikte materialen worden u in rekening gebracht (buiten garantie)
Start 12 maanden na plaatsing van uw nieuwe hybride warmtepomp, de prijs wordt jaarlijks geïndexeerd.

Beschrijving

Met een Holland Warmte servicecontract voor uw hybride warmtepomp kunt u gebruik maken van onze eigen 24-uur servicedienst, welke 7 dagen per week, 365 dagen per jaar voor u klaar staat. Wij zijn niet alleen de beste van Nederland maar ook de goedkoopste!

Gedurende de contractduur:

 • Het verhelpen van storingen aan de hybride warmtepomp
 • Géén voorrijkosten
 • Alleen het arbeidsloon en de gebruikte materialen worden u in rekening gebracht
 • Eenmaal per twee jaar een servicebeurt

De servicebeurt omvat:

 • Het reinigen van de hybride warmtepomp
 • Het controleren van de afstellingen van de hybride warmtepomp volgens fabrieksspecificaties
 • Het zo nodig opnieuw afstellen van de hybride warmtepomp

Alle servicecontracten

Type contractAll-in Extra*BasisOnderhoudOnderhoud
Installatie Cv-ketelCv-ketelCv-ketelHybride warmtepomp
Prijs per jaar incl. btw€ 145,00€ 115,00€ 99,50€ 150,00
Servicebeurten 1 x per 2 jaar1 x per 2 jaar1 x per 2 jaar1 x per 2 jaar
24/7 storingsdienstokokokok
Voorrijkostenokokokok
Arbeidsloonokoknono
Materiaalkostenoknonono

Algemene contractinformatie

 • Ons servicecontract voor een uitsluitend door Holland Warmte geïnstalleerde hybride warmtepomp is afsluitbaar voor toestellen tot en met 6 kW en heeft een minimale looptijd van 24 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het servicecontract wordt geacht – zonder voorafgaande schriftelijke opzegging door één van de beide partijen vóór 31 oktober van het lopende jaar – te doorlopen.
 • Betaling dient te gebeuren binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur welke steeds – voorafgaand aan de maand januari – wordt toegezonden.
 • De servicecontracten kunnen op elk moment van de maand ingaan, met voor het storingsservice-gedeelte betaling naar rato van volle maanden van het bedrag, waarbij de maand van ingang de eerste volle maand is.
 • Op het servicebeurt gedeelte van het bedrag wordt geen korting naar rato gegeven.
 • Op al onze servicecontracten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Onderhouds- en Servicecontracten.
 • De installaties van ATAG en Agpo Ferroli komen niet in aanmerking voor een onderhoudscontract.
 • Tariefsverhogingen boven de indexering geeft u het recht het contract binnen 30 dagen, nadat de tariefsverhoging aan u is medegedeeld, schriftelijk op te zeggen vanaf de ingangsdatum van deze tariefsverhoging.

Uitsluitingen

 • Storingen die het gevolg zijn van zelf sleutelen of het sleutelen van derden aan de installatie.
 • Storingen die het gevolg zijn van het niet laten uitvoeren van reparaties of werkzaamheden die door Holland Warmte noodzakelijk werden geacht.
 • Storingen die het gevolg zijn van onvoldoende gas, water of elektra zoals bijvoorbeeld een dicht staande gaskraan, kalkafzetting of een defecte zekering.
 • Storingen als het gevolg van stormschade, bevriezing van de installatie of bliksem.
 • Alle werkzaamheden welke zich bevinden buiten de mantel van de hybride warmtepomp.

Andere suggesties…