Hulp nodig? Bel ons: 088-1180800

Onderhoud hybride warmtepomp servicecontract (jaarcontract)

Op voorraad

150,00

 • € 150,00 per jaar inclusief btw
 • 1 x per 2 jaar servicebeurt aan uw hybride warmtepomp
 • Het verhelpen van storingen aan uw hybride warmtepomp
 • Géén voorrijkosten
 • Alleen het arbeidsloon en de gebruikte materialen worden u in rekening gebracht (buiten garantie)
Start 12 maanden na plaatsing van uw nieuwe hybride warmtepomp, de prijs wordt jaarlijks geïndexeerd.
Op voorraad

Beschrijving

Met een Holland Warmte servicecontract voor uw hybride warmtepomp kunt u gebruik maken van onze eigen 24-uur servicedienst, welke 7 dagen per week, 365 dagen per jaar voor u klaar staat. Wij zijn niet alleen de beste van Nederland maar ook de goedkoopste!

Gedurende de contractduur:

 • Het verhelpen van storingen aan de hybride warmtepomp
 • Géén voorrijkosten
 • Alleen het arbeidsloon en de gebruikte materialen worden u in rekening gebracht
 • Eenmaal per twee jaar een servicebeurt

De servicebeurt omvat:

 • Het reinigen van de hybride warmtepomp
 • Het controleren van de afstellingen van de hybride warmtepomp volgens fabrieksspecificaties
 • Het zo nodig opnieuw afstellen van de hybride warmtepomp

Alle servicecontracten

Type contractAll-in Extra*BasisOnderhoudOnderhoud
Installatie Cv-ketelCv-ketelCv-ketelHybride warmtepomp
Prijs per jaar incl. btw€ 165,00€ 126,50€ 99,50€ 150,00
Servicebeurten 1 x per 2 jaar1 x per 2 jaar1 x per 2 jaar1 x per 2 jaar
24/7 storingsdienstokokokok
Voorrijkostenokokokok
Arbeidsloonokoknono
Materiaalkostenoknonono

Algemene contractinformatie

 • Ons servicecontract voor een uitsluitend door Holland Warmte geïnstalleerde hybride warmtepomp is afsluitbaar voor toestellen tot en met 6 kW en heeft een minimale looptijd van 24 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het servicecontract wordt geacht – zonder voorafgaande schriftelijke opzegging door één van de beide partijen vóór 31 oktober van het lopende jaar – te doorlopen.
 • Betaling dient te gebeuren binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur welke steeds – voorafgaand aan de maand januari – wordt toegezonden.
 • De servicecontracten kunnen op elk moment van de maand ingaan, met voor het storingsservice-gedeelte betaling naar rato van volle maanden van het bedrag, waarbij de maand van ingang de eerste volle maand is.
 • Op het servicebeurt gedeelte van het bedrag wordt geen korting naar rato gegeven.
 • Op al onze servicecontracten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Onderhouds- en Servicecontracten.
 • De installaties van ATAG en Agpo Ferroli komen niet in aanmerking voor een onderhoudscontract.
 • Tariefsverhogingen boven de indexering geeft u het recht het contract binnen 30 dagen, nadat de tariefsverhoging aan u is medegedeeld, schriftelijk op te zeggen vanaf de ingangsdatum van deze tariefsverhoging.

Uitsluitingen

 • Storingen die het gevolg zijn van zelf sleutelen of het sleutelen van derden aan de installatie.
 • Storingen die het gevolg zijn van het niet laten uitvoeren van reparaties of werkzaamheden die door Holland Warmte noodzakelijk werden geacht.
 • Storingen die het gevolg zijn van onvoldoende gas, water of elektra zoals bijvoorbeeld een dicht staande gaskraan, kalkafzetting of een defecte zekering.
 • Storingen als het gevolg van stormschade, bevriezing van de installatie of bliksem.
 • Alle werkzaamheden welke zich bevinden buiten de mantel van de hybride warmtepomp.

Andere suggesties…