Trustpilot

Holland Warmte is CO-gecertificeerd

Op 1 januari 2023 treedt de Gasketelwet in werking. Dit is een wettelijk verplichte certificeringsregeling voor het installeren en onderhouden van de rookgasafvoersystemen en gasverbrandinginstallaties. Holland Warmte is een officieel CO-gecertificeerd bedrijf en klaar voor Warmte Zonder Zorgen.

Wat is de Gasketelwet?

De Gasketelwet (ook wel CO-certificering genoemd) is een Nederlandse wettelijke regeling voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels. Deze regeling stelt vakbekwaamheidseisen aan cv-monteurs en installatiebedrijven die verwarmingsketels inbedrijfstellen na plaatsing, reparatie of onderhoud. 

Waarom is de Gasketelwet geïntroduceerd?

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2015, over gevallen van koolmonoxidevergiftiging, is de aanleiding geweest voor de nieuwe wetgeving die per 1 januari 2023 ingaat. Om ongelukken door koolmonoxide terug te dringen, mogen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vanaf deze datum alleen nog worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. 

Holland Warmte is CO-gecertificeerd

Holland Warmte is geaccrediteerd houder van het certificaat BRL-6000-25 ‘Certificering preventie koolmonoxide’. Als onderdeel van de wettelijke certificeringsregeling voor bedrijven, mogen installatiemonteurs uitsluitend werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties wanneer zij aantoonbaar beschikken over voldoende deskundigheid. Deze deskundigheid moet aantoonbaar worden gemaakt met het “Bewijs van Vakmanschap”. Bij Holland Warmte bent u verzekerd dat uw installatie vakkundig wordt geïnstalleerd en onderhouden.

Is een Erkenning hetzelfde als een Certificering?

Een erkenning en certificaat geven consumenten een zeker houvast voor wat betreft de kwaliteit en veiligheid van installaties. Erkenningen komen in de markt het meeste voor. Een erkenning is niet wettelijk verplicht. In 2023 is CO-certificering wettelijk verplicht voor alle cv-monteurs in Nederland. Voor bepaalde werkzaamheden aan gasinstallaties dient een installatiebedrijf dan te beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO en een CO-certificering. Een erkenning geeft Certificerende Instelling (CI) af op basis van kennis en kunde. Daarnaast behoort het installatiebedrijf te voldoen aan aanvullende voorwaarden, zoals het gebruik van het juiste gereedschap en handboeken. Certificeren gaat verder dan een erkenning, Zo wordt een certificaat afgegeven door een Certificerende Instelling (CI) op basis van een kwaliteitsschema, ofwel beoordelingsrichtlijn / BRL. Holland Warmte is officieel geaccrediteerd houder van het BRL-6000-25 certificaat en klaar voor een veilige toekomst!

Delen
Hulp en advies